Rezultate

 • Analiza a ceea ce ar putea fi învățat în cadrul tuturor departamentelor companiilor participante prin intermediul Analizei Stației de Învățare/Instruire (LSA). Output 1 Analiza Stațiilor de Învățare [IO 1]
 • Raport Comparativ (Analiza stațiilor de învățare) [IO 1]
 • Curriculum confirmat pentru învăţarea bazată pe activitate practică în România (versiunile în limbile: EN si RO) şi in Portugalia (EN si PT) [IO 2]
 • Bună practică: Exemplu de acord de cooperare românesc (versiune in limba engleza) [IO 2]
 • 11 manuale destinate tutorilor pentru derularea  învăţării bazate pe activitate practică [IO 3]
 • Opţiunile de proiectare didactică pentru utilizarea potenţialului de învăţare bazat pe activitate practică [IO 3]
 • 7 Caiete de exerciții pentru învăţarea bazată pe activitate practică [IO 3]
 • Documentarea competențelor profesionale dobândite prin Învățarea Bazată pe Practică [IO 4]
 • 11 Matrice pentru documentarea rezultatelor învățării prin muncă [IO 4]
 • Bune practici: Experiența și analiza SWOT ale pilotării WBL în Germania [IO5]
 • Bune practici: Experiența și analiza SWOT ale pilotării WBL în Portugalia [IO5]
 • Bune practici: Experiența și analiza SWOT ale pilotării WBL în România [IO5]
 • Videoclipurile de prezentare din Germania, România și Portugalia [IO 5]
 • Descrierea celor 9 sfere de activitate specifice fabricație industiale a încălțămintei [IO 6]
 • Rapoarte naționale privind cadrele calificărilor din Germania, România, Portugalia și Spania (Disponibile în EN) [IO6]
 • Cadrul Sectorial al Calificărilor, nivel 2-4, pentru producția industrial de încălțăminte.  (schiță) [IO 6]
 • Cadrul Sectorial al Calificărilor, nivel 2-4, pentru producția industrial de încălțăminte. (raport comparativ) [IO 6]
 • Memorandum of Understanding (MoU) [IO 7]
 • Document de poziție [IO 7]
 • Manual de transfer pentru asigurarea sustenabilității și facilitarea proiectelor similare din alte sectoare sau regiuni. [IO7]

Leaflet_English

Leaflet