Proiectul

“Învățarea prin intermediul experiențelor trăite este una dintre regulile de bază ale instruirii continue.”

Proiectul ICSAS (“Integrarea companiilor întrun sistem sustenabil de ucenicie“) are drept scop introducerea și prezentarea modului de funcționare a sistemului de instruire și se adresează țărilor care nu practică sau practică într-o măsură mai mică învățământul bazat pe practică. În acest scop a fost ales sectorul industriei de încălțăminte.

Accentul este pus pe două aspecte: în primul rând  ucenicii și companiile  participante vor fi înscrise în faza pilot pe o perioadă de un an, o durată suficient de lungă pentru a obține o experiență profundă și semnificativă. Al doilea aspect ține de rolul tutorilor (instructorilor), și anume cum ar putea aceștia să fie pregătiți și asistați în procesul de învățare la locul de muncă.

ICSAS își are originea într-un proiect anterior care a pregătit de fapt suportul teoretic ce va fi folosit în acest proiect. Astfel,  ICSAS va implementa învățarea la locul de muncă  și respectiv implementarea în practică a sistemului dual de formare prin propunerea unei faze pilot de un an. Pe durata acestei faze, companiile producătoare de încălțăminte  și stagiarii selectați din Portugalia și România au posibilitatea de a acumula experiență practică privind modul de organizare a sistemului de  învățare la locul de muncă în procesul de producție.

Proiect cu aceeași orientare temă: DualTrain

 

Curtoazia ISC și INESCOP; Drepturi de autor ISC și INESCOP