Proiectul

“Învățarea prin intermediul experiențelor trăite este una dintre regulile de bază ale instruirii continue.”

Pentru depășirea crizei economice din sudul Europei și pentru accelerarea creșterii economice a fostelor state socialiste din estul Europei, de mulți ani, Învățământul și formarea profesională în sistem dual (VET) sau programe de ucenicie, se regăsesc în cadrul politicilor de la nivel European (cp. UE 2018 ) și național. Prin urmare, pentru a sprijinii învățarea la locul de muncă (Work Base Learning – WBL) în ”toate formele sale”, au fost lansate o mare varietate de inițiative și proiecte, de exemplu ”WBL-toolkit” (2018) oferă o privire de ansamblu asupra acestui subiect. Dar, dacă analizăm mai îndeaproape aceste inițiative, putem observa că multe dintre ele sunt destul de departe de programele de ucenicie „reale”. Cele mai multe măsuri sunt reprezentate de stagii de practică, proiecte de învățare, simulări etc., iar după încheierea perioadei de finanțare, lipsește sustenabilitatea proiectelor. Pentru a face o distincție între abordarea noastră și stagiile de practică sau proiecte de învățate, v-om face referire la ”WBL” bazat pe curriculum. În proiectul nostru actual ERASMUS +, „Integrarea companiilor într-un sistem sustenabil de ucenicie” (ICSAS), lucrăm (alături de alții) pentru a răspunde la următoarea întrebare: care sunt condițiile necesare pentru a putea ca programul pilot de învățare la locul de muncă (WBL) bazată pe curriculum, care a fost implementat cu succes pe o perioadă de 1 an, să fie cuprins în reglementările privind învățământul profesional și tehnic din Portugalia (PT) și România (RO)?

Cadrele calificărilor (QF) (cp. UE 2008 și UE 2017) reprezintă o altă abordare la nivelul factorilor de decizie pentru creșterea legăturii dintre învățământul profesional și tehnic și piața forței de muncă. În țările europene, pentru a asigura transparența și comparabilitatea calificărilor, au fost elaborate cadre naționale ale calificărilor (National Qualification Framework – NQF) și care au fost conectate la cadrul european al calificărilor (European Qualification Framework – EQF. În ultimii ani, au fost publicate mai multe lucrări care pretind a fi relevanțe la nivel național sau transnațional și care, referitor la cadrele generale ale calificărilor, susțin că nu sunt decât „un caz paradigmatic al reformelor educaționale călătoare” (Bohlinger 2019). Pe de altă parte, referitor la cadrele sectoriale ale calificărilor (Sectoral Qualification Framework – SQF)  s-au publicat dovezi care susțin că acestea ar putea aduce valoare adăugată pentru creșterea transparenței calificărilor în sectorul respectiv (cp. De exemplu, SIQAF 2018).

În acest context, pentru proiectul nostru de cercetare și dezvoltare, s-au enunțat trei concluzii:

  • „Durabilitatea” a fost inclus nu numai ca termen care sună frumos, ci ca un element de bază în demersul nostru.
  • S-a încercat oprirea „călătoriei” QF prin stabilirea unei ancore sub forma unui Cadru Sectorial al Calificărilor (SQF).
  • Și, în consecință, ne-am concentrat pe un singur sector: producția industrială de încălțăminte.

Proiectul nostru (pentru rezultate accesați secțiunea Rezultate) s-a concentrat asupra următoarele întrebări:

  • Ce s-ar putea învăța în cadrul proceselor de lucru reale?
  • Ce ar trebui învățat în cadrul proceselor de lucru reale?
  • Care sunt factorii care susțin sau împiedică includerea WBL bazată pe curriculum în guvernarea sistemelor VET naționale?
  • Aduc valoare adăugată Cadrele sectoriale ale calificărilor (pot reprezenta un exemplu)?

Nu am găsit niciun fel de bariere „obiective” sau „solide” împotriva dezvoltării programelor de ucenicie în țările cu învățământ profesional tradițional; dar, un șir de factori „subiectivi” sau de puncte „slabe”, cum ar fi scepticismul referitor la calitatea rezultatelor învățării (Learning Outcomes -LO) ale WBL bazat pe curriculum, fac referire la faptul că ucenicii pot fi exploatați ca forță de muncă ieftină, rolurile actorilor implicați nu sunt stabilite cu exactitate etc. . În ciuda acestor factori, am conceput, implementat și pilotat cu succes un program de WBL bazat pe curriculum cu o durată de un an în PT și RO.

În plus față de cele menționate anterior, am elaborat un SQF (nivel 2-4) și am realizat o cartografiere a calificărilor din PT, RO, ES și DE adresate producției industriale de încălțăminte și care va avea potențialul de a aduce beneficii persoanelor care dețin calificări în domeniu. În cele din urmă, am dezvoltat un manual de transfer care să faciliteze implementarea modului nostru de abordare în alte sectoare.

Curtoazia ISC și INESCOP; Drepturi de autor ISC și INESCOP