Obiective

  • Dezvoltarea sistemelor de Educație și Formare Vocațională  (VET) existente în România și Portugalia în direcția Învățării Bazate pe Practică (învățării la locul de muncă) și îmbunătățirea performanței tutorilor din Spania și Germania folosind metoda învățării reciproce bazate pe sistemul de ucenicie germană.
  • Dezvoltarea unui cadru de calificare sectorial și referirea la calificările naționale ale Germaniei, Portugaliei, României și Spaniei.