Obiective

În Iunie 2018, ISC Pirmasens a organizat „Activitatea de învățare, predare și formare profesională” (Learning, Teaching and Training Activity – LTTA) la care au participat tutori din cadrul unor companii din Romania și Portugalia care vor un rol activ în activitățile de Învățare bazată pe muncă (Work base learning WBL). În acest scop, partenerii au dezvoltat materiale inovatoare de instruire, bazate pe analize concrete ale stațiilor de învățare (Learning Stations Analyses – LSA). Materialele conturează potențialul de învățare al unor procese reale de lucru și nu fac referire doar la abilități tehnice, ci includ și recomandări pedagogice și didactice. Partenerilor din Portugalia și România li s-a oferit o perspectivă asupra modului de organizare și punere în aplicare în sectorul încălțămintei din Germania a sistemului de Educație și Formare Profesională (Vocational Education and Training – VET) de tip dual.

Proiectul ICSAS nu are ca scop transferul sistemului VET dual din Germania, în alte țări, orice demers de creștere a gradului de implicare a companiilor în sistemul de Educație și Formare Profesională trebuie să fie realizat în conformitate cu structurile, nevoile și posibilitățile existente.

Pentru programul pilot de WBL, cu o durată de un an, desfășurat din  toamna 2018 până în toamna 2019, partenerii din România și Portugalia au elaborat un curriculum specific, care cuprinde și faze alternative cu activități de învățare teoretică. Partenerii din PT și RO au reușit să implice nu numai beneficiarii direcți, cum ar fi companiile, ucenicii și școlile VET, dar și rețele mai largi, care cuprind decidenții politici, sindicatele și camerele de comerț și industrie. În ultima fază a proiectului, aceste rețele sunt implicate în activitățile de asigurare a sustenabilității proiectului: includă curriculum-ului ICSAS în reglementările naționale / regionale VET.

Chiar și în Germania, unde sistemul VET dual pentru calificarea de confecționer încălțăminte a fost înființat în urmă cu zeci de ani, materialele de pregătire recent dezvoltate au reprezentat un adevărat pas înainte: pentru instruirea tutorilor, înainte ca ICSAS să îl dezvolte, nu exista niciun material accesibil publicului și specific sectorului.

Învățarea colaborativă este extrem de utilă, deoarece folosește experiențele anterioare ale angajaților cu experiență pentru a ajuta noii veniți să depășească orice provocare. Cu alte cuvinte: Învățarea bazată pe muncă este o formă de gestionare a cunoștințelor în cadrul companiilor și ar trebui să fie distribuită în conformitate cu anumite standarde. În această privință, proiectul ICSAS a contribuit prin accentuarea rolului tutorilor. Contribuțiile pozitive ale consorțiului sunt multiple: îmbunătățirea sustenabilității procesului de instruire, creșterea calității produselor precum și a forței de muncă, promovarea dezvoltării personale, facilitarea recunoașterii la nivel European a calificărilor VET din acest sector și consolidarea competitivității industriei europene de încălțăminte.

De asemenea, pentru producția industrială de încălțăminte, proiectul ICSAS a dezvoltat un cadru sectorial al calificărilor (Sector Qualification Framework – SQF, nivelurile 2-4), fiind incluse și trimiteri către calificările din Spania, Germania, Portugalia și România.

Nu exista până în prezent un astfel de SQF pentru sectorul încălțămintei, acum am ajuns la o mai bună comparabilitate a calificărilor din țările participante, iar SQF are un potențial de transfer foarte ridicat; odată stabilite, calificările din alte țări pot fi ușor trimise.

Up till now, no such SQF for shoe sector existed, now we reached a better comparability of qualifications of participating countries and SQF possesses a very high transfer potential; once established, qualifications from other countries can be easily referenced.