Rezultate

  • Analiza a ceea ce ar putea fi învățat în cadrul tuturor departamentelor companiilor participante prin intermediul Analizei Stației de Învățare/Instruire (LSA). Output 1 Analiza Stațiilor de Învățare
  • Descrierea a ceea ce trebuie învățat prin Învățarea/Instruirea Bazată pe Practică – fiind în concordanță cu diferitele reglementări și conținuturi curriculare naționale.
  • Dezvoltarea manualului de instruire cu accent pe metodele specifice sectorului și cele generale (didactice).
  • Ghidul de asigurare a calității pentru Învățarea Bazată pe Practică în industria încălțămintei.
  • Rapoarte de experiență privind ucenicia în România și Portugalia (inclusiv analiza SWOT).
  • Cadrul de Calificare Sectorial (SQF) pentru producția de încălțăminte la nivel industrial.
  • Manual de transfer și materiale suplimentare pentru a asigura sustenabilitatea și pentru a facilita proiecte similare în alte sectoare sau regiuni.

Leaflet_English