Rezultate

 • Analiza a ceea ce ar putea fi învățat în cadrul tuturor departamentelor companiilor participante prin intermediul Analizei Stației de Învățare/Instruire (LSA). Output 1 Analiza Stațiilor de Învățare
 • Raport Comparativ (Analiza stațiilor de învățare)
 • Curriculum confirmat pentru învăţarea bazată pe activitate practică în România (versiunile în limbile: EN si RO) şi in Portugalia (EN si PT)
 • Bună practică: Exemplu de Memorandum de Înţelegere din Romania (versiune in limba engleza)
 • 11 manuale destinate tutorilor pentru derularea  învăţării bazate pe activitate practică
 • Opţiunile de proiectare didactică pentru utilizarea potenţialului de învăţare bazat pe activitate practică
 • 7 Caiete de exerciții pentru învăţarea bazată pe activitate practică
 • Documentarea competențelor profesionale dobândite prin Învățarea Bazată pe Practică
 • Rapoarte de experiență privind ucenicia în România și Portugalia (inclusiv analiza SWOT).
 • Descrierea celor 9 sfere de activitate specifice fabricație industiale a încălțămintei
 • Cadrul de Calificare Sectorial (SQF) pentru producția de încălțăminte la nivel industrial.
 • Manual de transfer și materiale suplimentare pentru a asigura sustenabilitatea și pentru a facilita proiecte similare în alte sectoare sau regiuni.

Leaflet_English

Leaflet