Mai multe informații

Partenerii germani din acest proiect oferă o perspectivă asupra modului în care funcționează învățarea bazată pe muncă și sistemul de formare duală în cadrul întreprinderilor germane de încălțăminte. Aceeași perspectivă o oferă și partenerii din Spania, existând un sistem VET dual diferit. Cu toate acestea, obiectivul nu este acela de a impune directive: fiecare țară va putea adapta sistemul de formare duală în funcție de propriile structuri și cerințe existente.

În prealabil, pentru perioada pilot, se va elabora un curriculum adaptat fazelor alternante ale școlii VET. Este importantă implicarea tuturor potențialilor parteneri, în afară de ucenici, companii și școlile VET. De asemenea, sindicatele din domeniu, Camera de Comerț și decidenții politici trebuie să fie strâns implicați și informați despre fiecare fază a proiectului care a fost planificată și executată.

Înainte de începerea etapei de pilotare, este necesară pregătirea tutorilor pentru noul lor rol. Prin urmare, ICSAS va crea materialele de instruire necesare pentru pregătirea acestora. Materialele vor fi bazate pe analize concrete a locurilor de muncă. Aceste analize vor stabili cadrul a ceea ce trebuie comunicat în procesul de învățare la locul de muncă și a ceea ce trebuie practicat manual la fiecare loc de muncă. Materialele vor fi elaborate conform cerințelor didactice și pedagogice.

Chiar și în Germania, unde sistemul de formare duală din industria încălțămintei a fost introdus în urmă cu zeci de ani, nu există materiale de formare destinate tutorilor, care să fie accesibile publicului larg. Faptul că unul dintre rezultatele proiectului ICSAS va elimina acest decalaj trebuie să fie privit ca o inovație.

Odată cu creșterea popularității învățării colaborative la locul de muncă, multe companii caută acum metode care presupun colaborarea cu angajați experimentați, oferind cursanților o abordare mai mult practică. Învățarea prin colaborare este extrem de utilă, deoarece utilizează experiențele anterioare ale angajaților pentru a ajuta noii cursanți să depășească diferite provocări. Cu alte cuvinte: în cadrul companiilor, învățarea la locul de muncă este o formă de management al cunoașterii și ar trebui să fie transmisă respectând anumite standarde. Astfel, proiectul ICSAS va contribui la acest lucru accentuând rolul tutorelui. Impactul pozitiv pe care consorțiul de proiect dorește să îl realizeze este multiplu, și anume: să consolideze sustenabilitatea formării și calitatea produselor și a forței de muncă, să promoveze dezvoltarea personală, să obțină o mai bună recunoaștere a calificărilor VET din acest sector în Europa și în cele din urmă, să consolideze competitivitatea industriei europene a încălțămintei.

În plus, proiectul va oferi un cadru de calificare sectorial (Sector Qualification Framework – SQF) pentru producția industrială a încălțămintei, inclusiv prin referirea la calificările naționale existente în DE, PT, ES și RO. Stabilirea cadrului european al calificărilor (European Qualification Framework – EQF) și al cadrelor naționale de calificări (National Qualification Frameworks – NQF) poate fi considerat un pas valoros către o mai bună transparență și recunoaștere și un model pentru aplicațiile concrete pentru calificări, sectoare și companii. Datorită deschiderii (inerente) a EQF / NQF, adaptarea la un sector ales crește ușurința în utilizare. Adaptarea descriptorilor la abilitățile sectoriale oferă oportunități inovatoare pentru deținătorii de certificate, precum și pentru companiile care caută noi angajați.

Până în prezent, nu există un astfel de SQF pentru sectorul de încălțăminte, impactul așteptat fiind o mai bună comparabilitate a calificărilor din țările participante, SQF având un potențial de transfer foarte ridicat; odată stabilit, calificările din alte țări putând fi ușor corelate.